Atıklar

Atıklar


Katı ve/veya sıvı atıkların alınması
İç limanda demirli veya iskelede bağlı gemiler için ihtiyaç halinde iskelemizde; sintine suyu, kirli kullanma suyu için sıvı atık alım tesisimiz mevcuttur. Katı atık, Güllük Belediye’sinin çöp kamyonları tarafından toplanmaktadır. MARPOL 73/78, Annex V’ye göre gemi; usule uygun sertifika ile denizlerin gemilerden kaynaklanan çöp kirliliğini engelleyen cihazlarının geçerli kayıtlarını sağlarsa, isteğe bağlıdır. Atık alım hizmeti karşılığında uluslar arası geçerli belge verilmektedir.

Su ikmali
İçme ve kullanma suyu Limanımızdan temin edilebilmektedir. Sertifikalı su kalite analizi mevcuttur.

 

Yukarı Çık